Optymalizacja podatkowa w Bułgarii

Optymalizacja podatkowa w Bułgarii

Wystarczy wiedzieć, że:

  • w Bułgarii obowiązuje 20 % VAT
  • w Bułgarii obowiązuje 10 % podatek dochodowy
  • w Bułgarii obowiązuje 5 % od dywidendy (zysków spółki)
  • przedawnienie zobowiązań podatkowych po 2 latach
  • koncesja na obrót paliwami ciekłymi
  • W Polsce natomiast odpowiednio 23/19/19
  • więcej podczas rozmowy bezpośredniej.