Podatki w Bułgarii

podatki w bułgarii

Przedsiębiorcy działający w Bułgarii rozliczają się w zakresie podatków dochodowych według 10-proc. stawki liniowej. Stawka 10 % dotyczy zarówno podatku PIT, jak i podatku CIT.
Jakie inne ewentualne obciążenia podatkowe występują w Bułgarii?
• podatek od nieruchomości (od 0,15% do 3% wartości nieruchomości),
• podatek od przeniesienia własności nieruchomości i samochodów (od 2% do 4%),
• podatek od spadków i darowizn (od 0,7% do 10 %).

Co ważne, rozliczenia w zakresie CIT, VAT oraz ubezpieczeń społecznych dokonywane są drogą elektroniczną. Pomagamy także z pozyskaniu Office House czyli biura które będzie przyjmować Państwa korespondencję. Biuro mieści się w prestiżowym miejscu, w samym centrum Sofii. W tym przypadku udostępniamy adres dla spółki. Możemy także pomóc w pozyskaniu profesjonalnego biura księgowe które będzie prowadzić Państwa sprawy.