Pełna Oferta

Firma w Bułgarii

Oferujemy w zakresie prowadzenia biznesu na bułgarskim rynku .

 • Rejestracja i obsługa spółek w Polsce i Bułgarii;
 • Doradztwa prawnego oraz gospodarczego;
 • Wejścia przedsiębiorców na Bułgarski i Polski rynek;
 • Wyszukiwania partnerów, towarów lub usług;
 • Windykacji zaległych należności;
 • Sporządzania, redagowania oraz opiniowania umów sporządzonych w języku polskim lub bułgarskim;
 • Zakupu nieruchomości w Bułgarii lub Polsce oraz obsługi transakcji nabycia nieruchomości;
 • Transportu i spedycji;
 • Uczestnictwa w targach;
 • Tłumaczeń;
 • Pozyskiwania pracowników;
 • Rozstrzygania sporów w drodze mediacji, postępowania polubownego pojednawczego.

Rejestracja działalności gospodarczej w Bułgarii

 • pomoc prawna
 • pomoc w opracowaniu biznesplanu
 • pomoc w zebraniu niezbędnych dokumentów
 • pomoc w znalezieniu biura oraz pracowników
 • wyszukiwanie kontrahentów
 • pomoc w umieszczaniu reklam, ogłoszeń

Konsultacje prawne i gospodarcze zakresie prowadzenia biznesu w Bułgarii

 • konsultacje z fachowcami z danej branży
 • analiza sytuacji gospodarczej w Bułgarii
 • analiza rynku, konkretnej branży
 • pomoc prawna

Windykacja

Na rzecz Klientów polskich i bułgarskich prowadzimy windykację wobec dłużników mających siedzibę w Bułgarii i/lub Polsce. Windykacja zaległych należności prowadzona jest w trybie polubownym.

Wyszukiwanie partnerów handlowych na terenie Bułgarii

 • badanie rynku
 • opracowanie wykazu firm
 • tłumaczenie materiałów promocyjnych i informacyjnych
 • wysłanie oferty
 • pomoc w prowadzeniu rozmów

Zakup nieruchomości w Bułgarii

 • pomoc w wyszukiwaniu nieruchomości
 • pomoc prawna
 • pomoc przy sporządzaniu umów
 • redagowanie i opiniowanie umów

Uczestnictwo w targach oraz dotacje na misje gospodarcze w Bułgarii (paszport do eksportu)

 • wyszukiwanie odpowiednich targów branżowych
 • pomoc w rejestracji
 • tłumaczenie materiałów informacyjnych i promocyjnych
 • pomoc w znalezieniu hostess
 • pomoc w rozmowach biznesowych

 Pozyskiwanie pracowników

 • konsultacje dotyczące rynku
 • umieszczanie ogłoszeń
 • kontakt z kandydatami

Rozstrzyganie sporów 

 • Pomagamy w rozstrzyganiu sporów w drodze mediacji oraz postępowania polubownego pojednawczego.

Kontakt:

tel. + 48 664 268 268,

tel. + 48 22 350 77 18

faks: + 48 22 350 79 42