Proces rejestracji spółki

Proces rejestracji spółki

Udostępniamy Państwu następujące opcje w celu rejestracji spółki w Bułgarii.

Podstawowe formalności w przypadku spółki z o.o.
Podstawowe dokumenty i procedura rejestracji firm w Bułgarii
Od 1 stycznia 2008 r. Agencja ds. rejestracji (Agencja po wpiswanijata) przy Ministerstwie Sprawiedliwości dokonuje rejestracji firm na podstawie następujących przepisów:
Kodeks Handlowy (Targowski zakon);

Ustawa o rejestrze handlowym (Zakon za targowskija registyr);

Rozporządzenie (Naredba) Nr 1 z 14.02.2007 r. dotyczące prowadzenia, przechowywania i dostępu do rejestru handlowego (opubl. w Dzienniku Ustaw (Dyrżawen westnik) nr 18 z 27.02.2007 r., uzup. Dz.U, 20/6.03.2007 r., zmiana Dz.U. 111/22.12.2007r.);

Stawki opłat skarbowych, pobieranych przez Agencję ds. rejestracji (Taryfa);
Na stronie internetowej Agencji ds.rejestracji firm www.brra.bg oraz na stronie www.registryagency.bg/bg zamieszczone są formularze niezbędne do rejestracji spółki, przepisy prawne i wskazówki odnośnie wypełniania i rejestracji spółek oraz inne szczegółowe informacje.

Zgłoszenie i załączniki należy sporządzić w języku bułgarskim. Dokumenty mogą być wypełnione w każdym z języków Unii Europejskiej, przy czym należy dołączyć poświadczone notarialnie tłumaczenia na język bułgarski. Pracownik Agencji rozpatruje zgłoszenia w ciągu jednego dnia roboczego od daty przyjęcia. Odmowę rejestracji można zaskarżyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca siedziby spółki w terminie 7 dni od daty otrzymania. Formularz zgłoszenia zawiera wszystkie dane niezbędne do wpisu (zarejestrowania spółki). Rejestracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (bg. OOD) Rejestracji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje prezes/prezesi /uprawitel/ spółki.
Dokumenty niezbędne do rejestracji są następujące: Zgłoszenie rejestracji spółki z o.o. (OOD), Deklaracja Prezesa wg art. 142 Kodeksu Handlowego, Wzór podpisu prezesa spółki, Umowa dotycząca utworzenia spółki, Zgłoszenie rezerwacji nazwy firmy (D1). Szczegóły na stronie internetowej: www.brra.bg

Opcja 1: „Nie ruszam się z Polski”

Całość procesu możemy zrealizować w Warszawie lub zdalnie (np. e-mail, skype) na terenie Polski. Jednak wskazane jest spotkanie osobiste by omówić wszystkie szczegóły. Całość dokumentacji przekazujemy do naszych partnerów w Bułgarii. W ciągu dwóch tygodni rejestracja spółki będzie zakończona. Wskazane jest także aby mieli Państwo adres spółki w Bułgarii oraz Biuro Księgowe. W tym także możemy pomóc. Generalnie jesteśmy w stanie całościowo obsługiwać Państwa firmę a nasi partnerzy doskonale znają bułgarskie realia i są świetnie zorientowani w prowadzeniu firmy na terenie Bułgarii.

Opcja 2: „Chcę zobaczyć Bułgarię i trochę odpocząć”

Jeżeli mają Państwo ochotę wyrwać się na chwilę z Polski, możemy zorganizować miły pobyt w Bułgarii. Szczegóły do omówienia. Dostosujemy się do Państwa potrzeb tak aby pobyt w Bułgarii mile wspominać. A w przypadku formalności możemy postąpić tak jak powyżej czyli : Całość procesu możemy zrealizować w Warszawie lub zdalnie (np. e-mail, skype) na terenie Polski. Jednak wskazane jest spotkania osobiste by omówić wszystkie szczegóły. Całość dokumentacji przekazujemy do naszych partnerów w Bułgarii. W ciągu dwóch tygodni rejestracja spółki będzie zakończona. Wskazane jest także aby mieli Państwo adres spółki w Bułgarii oraz Biuro Księgowe. W tym także możemy pomóc. Generalnie jesteśmy w stanie całościowo obsługiwać Państwa firmę a nasi partnerzy doskonale znają bułgarskie realia i są świetnie zorientowani w prowadzeniu firmy na terenie Bułgarii.

Zatem:
1. Cały proces mogą Państwo zlecić u naszego przedstawiciela w Polsce. Miejsce spotkań – Warszawa lub telefonicznie lub przez skype. Całość biurokracji można załatwić w Polsce poprzez notariusza i tłumacza przysięgłego.

2. Cały proces rejestracji spółki jest po naszej stronie. Państwo mogę natomiast wypoczywać i wygrzewać się w bułgarskim słońcu. Zapraszamy, z chęcią zorganizujemy państwa pobyt w Bułgarii. Przyjemności i relaks czekają.

Wybór należy do Państwa, wybierając każdą z opcji – mogą Państwo tylko zyskać.