Czy warto?

Czy warto rejestrować firmę w Bułgarii?

Bułgaria jest krajem o coraz większej atrakcyjności dla inwestorów, ze względu na korzystne przepisy podatkowe (liniowa 10-proc. stawka PIT i CIT) oraz niskie koszty pracy.

Jakie inne ewentualne obciążenia podatkowe występują w Bułgarii?

 • podatek od nieruchomości (od 0,15% do 3% wartości nieruchomości),
 • podatek od przeniesienia własności nieruchomości i samochodów (od 2% do 4%),
 • podatek od spadków i darowizn (od 0,7% do 10 %).

Co ważne, rozliczenia w zakresie CIT, VAT oraz ubezpieczeń społecznych dokonywane są drogą elektroniczną. Pomagamy także z pozyskaniu Office House czyli biura które będzie przyjmować Państwa korespondencję. Biuro mieści się w prestiżowym miejscu, w samym centrum Sofii. W tym przypadku udostępniamy adres dla spółki. Możemy także pomóc w pozyskaniu profesjonalnego biura księgowe które będzie prowadzić Państwa sprawy.

Na podstawie poniższego zestawienia można z całą pewnością stwierdzić, że TAK!

Najniższe stawki CIT w EU:

 • Bułgaria, Cypr (w obu krajach stawka CIT wynosi 10%)
 • Irlandia (12.5%).

Najwyższe stawki podatku dochodowego od firm (CIT) są obecnie:

 • na Malcie (35%),
 • we Francji (34.4%)
 • i Belgii (34%).

Trendy w polityce fiskalnej

Pomiędzy rokiem 2000 a 2010 największa obniżka CIT miała miejsce:

 • w Bułgarii (z 32.5% do 10%),
 • w Niemczech (z 51.6% do 29.8%),
 • na Cyprze (z 29% do 10%) i
 • w Grecji (z 40% do 24%).

Jakie wnioski?

 • Stawki podatków od dochodów firm – które spadają od lat – utrzymały się na tym samym poziomie lub zmniejszyły się. Średnia stawka obecnie wynosi 23,2% (dla porównania w 1995 r. wynosiła 35,3%). Ten wniosek nie dotyczy Polski, w tym kraju jest na odwrót.
 • Średnie obciążenie podatkowe w 27 państwach UE pozostaje nadal wysokie w porównaniu z resztą świata – głównie z powodu wysokich kosztów europejskich systemów opieki społecznej.
 • Mało prawdopodobne, by w najbliższych latach podatki uległy obniżeniu. Większość państw, które wspomogły swoje gospodarki krajowe, odczuwa dotkliwy brak gotówki