Zatrudnienie w Bułgarii

Zatrudnienie w Bułgarii

Podejmowanie pracy i zatrudnianie pracowników w Bułgarii

Przed przystąpieniem pracownika do pracy należy zawiadomić Agencję ds. przychodów w Bułgarii

Pracodawca zobowiązany jest co miesiąc od wynagrodzenia brutto naliczać i odprowadzać składki na ubezpieczenia emerytalne, zdrowotne i fundację wypadków.

Orientacyjne  składki na ubezpieczenie emerytalne od wynagrodzeń osób urodzonych po 1960 r. wynosi na koszt pracodawcy: 12,9 % + 3% na dodatkowy fund. emerytalny + 3,60 % składka zdrowotna + od 0,5 – 1,1% (uzależnione od rodzaju działalności) na fundację. wypadków i chorób + 0,5 % fundusz gwarancyjny.

Pracownik opłaca 8,60 % + 2,00 % skł. emerytalne + 2,40 % składka zdrowotna oraz podatek liniowy od wynagrodzeń w wysokości 10 % po pomniejszeniu kwoty brutto o potrącone składki.

Maksymalna kwota od której odprowadzane są składki ZUS i zdrowotne w roku 2008 wynosi 2000 BGN. Minimalne wynagrodzenie w roku 2008 wynosi 220 BGN.

Generalnie: niższe pensje minimalne w stosunku do obecnych w Polsce, niskie koszty pracy oraz niższe obciążenia socjalne. To wszystko powoduje,  że zatrudnianie pracowników w Bułgarii bardzo opłacalne i generuje znaczne oszczędności w porównaniu do prowadzenie biznesu w Polsce.