Biznes w Bułgarii

Biznes w Bułgarii. CIT Bułgaria jest najniższy  oraz najniższa płaca minimalna w Europie.

Nowy 10 procentowy podatek bułgarscy posłowie uchwalili jednogłośnie. Niższy CIT oprócz zachęcenia zagranicznych inwestorów, ma też za zadanie wyciągnąć bułgarskie firmy z 30-procentowej szarej strefy. Wśród krajów Unii Europejskiej taką niską stawkę podatku ma jedynie Cypr. Wizerunek Bułgarii (w kontekście optymalizacji podatkowej) jest jednak znacznie bardziej korzystny.

Stawki podatkowe w Bułgarii:

  1. PIT liniowy 10%. a podatek od zysku firm CIT wynosi 10%.
  2. W wielu rejonach o wysokim bezrobociu nawet podatki 0% (pomagamy w uzyskaniu stosownych preferencji)
  3. Podatek od dywidend – 5%.
  4. VAT 20%, na usługi turystyczne 7%,

Zyskowne różnice w odniesieniu do Polski:

  • średnia płaca na poziomie około 200 euro;
  • niskie koszty siły roboczej;
  • brak odsetek od podatku od odsetek z lokat bankowych;
  • łatwa do uzyskania koncesja na obrót paliwami ciekłymi;
  • znacznie szersze spektrum zaliczania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej  niż w Polsce;
  • ułatwione procedury w prowadzeniu działalności hazardowej